• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน จาก ธ.ก.ส. "ออม 20 ลุ้นหยิบ 2,000,000 บาท" เริ่มออมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 62

  5 ส.ค. 62 11,381
  สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน จาก ธ.ก.ส. "ออม 20 ลุ้นหยิบ 2,000,000 บาท" เริ่มออมได้ตั้งแต่ 18 ส.ค.62
  ใหม่!! สลากออมทรัพย์ เกษตรยั่งยืน จาก ธ.ก.ส. เริ่มต้นออมหน่วยละ 20 บาท ออมทุกเดือน ลุ้นทุกเดือน "ออม 20 ลุ้นหยิบ 2,000,000 บาท ลงทะเบียนผู้ฝากสลากได้แล้ววันนี้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และ *เปิดให้ออมได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  • สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน เป็นสลากไร้ใบตราสาร ซึ่งออมในรูปแบบสลากดิจิทัล
  • หน่วยละ 20 บาท อายุสลาก 2 ปี (ตรวจรางวัล 24 งวด ครบกำหนดงวดชนงวด) ฝากขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ที่ออมจนครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.20 บาท (อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี)
  • ผู้ออมสามารถไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนด 2 ปี เท่านั้น
  • หมวดสลากประกอบด้วย อักษร 4 หลัก ตามด้วยหมายเลขสลาก 4 หลัก (0000 ถึง 9999)
  • ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2562 (ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน สิทธิ์ในการรับรางวัล ต้องออมภายในวันที่ 15 เวลา 23.00 น. ของเดือน จะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆ)
  • อายุการออม 2 ปี (งวดชนงวด) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการออม เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีคู่ฝากอัตโนมัติ
  • สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  • สามารถทำรายการ ฝากสลาก ตรวจสอบจำนวนหน่วยที่ฝาก จำนวนเงิน และหมายเลขสลากได้ด้วยตนเองทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 
  • สามารถขอรายการเคลื่อนไหวบัญชีฝากสลากได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียม)
  • สลากออมทรัพ์เกษตรยั่งยืนไม่สามารถนำมาเป็นประกันในการออกหนังสือค้ำประกัน และหลักประกันเงินกู้ได้
  วิธีการออม
  1. ลงทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ในครั้งแรกที่เริ่มออม)
  2. ออมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  รางวัล 
  • รางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด มูลค่า 20 บาท ตรวจรางวัลตลอดอายุสลาก 24 งวด
  • รางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด มููลค่า 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะเดือนที่ออม
  • รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะเดือนที่ออม
  • รางวัลพิเศษ* ทองคำแท่งจำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท รวมมูลค่า 2,000,000 บาท สำหรับผู้ที่ออมอย่างน้อย 6 งวดภายในระยะเวลา 1 ปี 
  *เงื่อนไขรางวัลพิเศษ
  1. สำหรับผู้ที่ออมตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 62 - 15 ก.ค. 63
  2. จับรางวัลวันที่ 11 ส.ค. 63 และออมอย่างน้อย 6 งวดขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปี
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์
  4. ธนาคารนับรอบในการออม โดยเริ่มวันที่ 17 ของเดือนที่ออม และสิ้นสุดในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเวลา 23.00 น.
  5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  6. ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
  7. มูลค่าทองคำ ณ วันที่ 24 ก.ค. 62
  8. จับรางวัลที่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน และประกาศผลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th ในวันที่ 17 ส.ค. 63 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  ตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่
  • แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile
  • ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  • เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th
  • วิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ AM 891
  • ทางโทรศัพท์หมายเลข 1900 1901 98 และ 1900 222 299
  • โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย โดยกด *499222
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ