• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเงินคืนเท่ายอดปิ๊บ สูงสุด 5,000 บาท* เมื่อสะสมจำนวนรายการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน K PLUS ที่ร้านค้า K PLUS shop

  22 ก.ค. 62 1,615
  รับเงินคืนเท่ายอดปิ๊บ สูงสุด 5,000 บาท* เมื่อสะสมจำนวนรายการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน K PLUS 
  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ K PLUS รับเงินคืนเท่ายอดปิ๊บ สูงสุด 5,000 บาท* เมื่อสะสมจำนวนรายการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน K PLUS ที่ร้านค้า K PLUS shop จำนวนสูงสุด 30 คนแรก/สัปดาห์ (สงวนสิทธิ์เฉพาะการทำรายการชำระเงินที่ไม่ซ้ำร้านค้า/สาขาเดิม ใน 1 สัปดาห์)
  ธนาคารฯ จะประกาศผลผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/CashBack5000 และทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับ K PLUS ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษตามตารางด้านล่างนี้
  สัปดาห์ ระยะเวลาสะสมรายการ วันที่ประกาศผล และเงินคืนเข้าบัญชี
  สัปดาห์ที่ 1 1 - 7 ก.ค. 62  19 ก.ค. 62 
  สัปดาห์ที่ 2 8 - 14 ก.ค. 62  26 ก.ค. 62 
  สัปดาห์ที่ 3 15 - 21 ก.ค. 62  2 ส.ค. 62 
  สัปดาห์ที่ 4 22 - 28 ก.ค. 62  9 ส.ค. 62 
  สัปดาห์ที่ 5 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 62  16 ส.ค. 62 
  สัปดาห์ที่ 6 5 - 11 ส.ค. 62   23 ส.ค. 62 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 - 11 ส.ค. 62  (รวม 6 สัปดาห์)
  *เงื่อนไข
  1. ลูกค้าผู้ใช้บริการ K PLUS ที่สะสมจำนวนการทำรายการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน K PLUS ที่ร้านค้า K PLUS shop ที่ร่วมรายการ ได้สูงสุดจำนวน 30 คนแรกที่ปิ๊บบ่อยสุด/สัปดาห์ มีสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/คน/สัปดาห์ (วิธีการคำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการที่ธนาคารฯ กำหนด)
  2. ตลอดระยะเวลาแคมเปญนี้ ธนาคารฯ จำกัดสิทธิ์รับเงินคืนเพียง 1 สิทธิ์/คน โดยมีสิทธิ์รับเงินคืนจำนวนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/คน เท่านั้น
  3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS ชำระค่าสินค้า/บริการด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป/รายการ ที่ร้านค้า K PLUS shop ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 11 ส.ค. 62 (รวม 6 สัปดาห์) โดยนับเฉพาะการทำรายการที่ไม่ซ้ำร้านค้า/สาขาเดิมใน 1 สัปดาห์ (ตามตารางข้างต้น)
  4. การนับจำนวนรายการต่อสัปดาห์ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 วันจันทร์ - วันอาทิตย์
  5. กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับแอปพลิเคชัน K PLUS ของผู้ได้รับสิทธิพิเศษตามแคมเปญนี้ไม่ได้ (ไม่ว่าด้วยเหตุใด) ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิพิเศษดังกล่าว
  6. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษตามแคมเปญนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถนำสิทธิพิเศษนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกของรางวัลได้
  7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิพิเศษได้ที่ www.kasikornbank.com/CashBack5000 หรือ K Contact Center 02-8888888
  8. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด และเงื่อนไขรวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามแคมเปญนี้ โดยที่ธนาคารฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ