• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE ประกันซื้อง่าย ได้มากกว่า ให้คุณช้อปปิ้งฟรีสูงสุด 7,000 บาท

  9 ก.ค. 62 1,036
  ลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE ประกันซื้อง่าย ได้มากกว่า ให้คุณช้อปปิ้งฟรีสูงสุด 7,000 บาท
  ครบรอบ 7 ปี ME ให้คุณช้อปปิ้งฟรีสูงสุด 7,000 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 62 และชำระค่าเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ e-Coupon Central มูลค่าสูงสุด 7,000 บาท/กรมธรรม์ พร้อมรับเพิ่มเติม e-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาททุกกรมธรรม์
  ค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก e-Coupon Central
   25,000 - 49,000 บาท 1,000 บาท 
   50,000 - 74,000 บาท 3,000 บาท 
   75,000 - 99,000 บาท 5,000 บาท 
   100,000 บาท 7,000 บาท 
  • ธนาคารจะจัดส่ง e-Coupon Central และ e-Coupon Starbucks ให้กับลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่ โดยกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับจนถึงวันที่ได้รับ e-Coupon สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือออก e-Coupon ให้ใหม่ได้ ลูกค้าที่ได้รับ Central e-Coupon สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 
  • e-Coupon ใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน และมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ที่ตั้งอยู่ในเซ็นทรัลเท่านั้น (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่) สาขาเซ็นทรัลที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ห้างสรรพสินค้าเซน, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์, เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัล รามอินทรา, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, เซ็นทรัล ศาลายา, เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต, เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัล ป่าตอง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ e-Coupon นี้ กรณีที่ห้างพิจารณาแล้วว่าได้ใช้ e-Coupon ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรณีได้รับ SMS แล้วไม่กดรับสิทธิ์ เพื่อรับ e-Coupon หรือกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • กรณีโต้แย้ง ต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  ตัวอย่างเบี้ยประกัน และผลประโยชน์ที่ได้รับ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562
  หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สามารถตรวจสอบข้อมูล e-Coupon เพิ่มเติม โทร. 02-645-0014 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ME by TMB โทร. 02-502-0000 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ