• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยพารวยสูง 1.88% ต่อปี จาก LH Bank เคล็ดลับเบิกฤกษ์มงคลให้เรืองรอง เงินทองมากมี

  22 เม.ย. 62 1,814
  เคล็ดลับเบิกฤกษ์มงคล บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยพารวยสูง 1.88% ต่อปี จาก LH Bank 
  เคล็ดลับเบิกฤกษ์มงคลให้เรืองรอง เงินทองมากมี บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยพารวยสูง 1.88% ต่อปี จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร วงเงินเปิดบัญชีเริ่มต้น 2 ล้านบาท และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีอัติโนมัติ 
  พิเศษ! โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ของ LH Bank รับกำไลปี่เซียะเสริมบารมี
  • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ฝากเริ่มต้น 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62 ลูกค้าจะได้รับปี่เซียะมงคล มูลค่า 1,590 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลปี่เซียะ มูลค่า 1,590 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 2 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี (ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 10 เม.ย. 2562)
  • ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัล และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยลูกค้าจะได้รับของกำนัล ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดแคมเปญวันที่ 30 มิ.ย. 62 โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของกำนัลตามดุลพินิจของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 10 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 หรือยอดเงินฝากในโครงการฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รวมครบ 5,000 ล้านบาท
  เบิกฤกษ์มงคล ดวงการเงิน 12 ราศี โดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทย
  เงื่อนไขบัญชี
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
  2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
  3. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษี จะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ
  4. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือน หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้ว ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  6. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน ปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ โทร. 1327

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ