• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ส่งปั๊บรับง่ายๆ 200 บาท เมื่อทำรายการส่งเงิน Western Union 2 ครั้ง ที่ธนาคารธนชาต

  27 ก.พ. 62 750
  ส่งปั๊บรับง่ายๆ 200 บาท เมื่อทำรายการส่งเงิน Western Union 2 ครั้ง ที่ธนาคารธนชาต
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารธนชาต เพียงมีบัญชีธนาคารธนชาตพร้อมบัตร ATM ก็สามารถลงทะเบียนใช้บริการส่งเงินต่างประเทศผ่านระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคาร และทำรายการส่งเงิน 2 ครั้ง/เดือน/คน จะได้รับ Cash Back มูลค่า 200 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 200 บาท ที่ทำธุรกรรมส่งเงินต่างประเทศผ่านระบบ เวสเทริน์ยูเนี่ยน ผ่านช่องทางธนชาต ATM ภายในเดือนเดียวกันอย่างน้อย 2 ครั้ง
  2. บริการส่งเงินต่างประเทศผ่านช่องทางธนชาต ATM ลูกค้าจะต้องมีบัญชีและมีบัตร ATM ของธนาคาร หากยังไม่มีบัญชีหรือบัตร ATM ลูกค้าสามารถขอเปิดบริการได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา
  3. ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำรายการ ตามเลขที่บัญชีธนาคารธนชาตที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
  4. รายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวเฉพาะการทำธุรกรรมส่งเงินต่างประเทศธนชาต เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านช่องทางธนชาต ATM เท่านั้น
  5. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้แล้วทุกประการ
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับลูกค้าธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนเป็นสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
  7. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  8. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการและหรือสื่อต่างๆ ของธนาคาร
  9. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ