• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลูกค้า ME ได้มากกว่าเสมอ กับโปรโมชั่นพิเศษ! ฝากเงินเพิ่ม "รับเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท"

  13 ธ.ค. 61 7,571
  ลูกค้า ME ได้มากกว่าเสมอ กับโปรโมชั่นพิเศษ! ฝากเงินเพิ่ม "รับเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท"
  ลูกค้า ME ได้มากกว่าเสมอ กับโปรโมชั่นพิเศษ! ฝากเงินเพิ่ม "รับเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท" เพียงลูกค้าคงยอดเงินฝากใน บัญชี ME SAVE ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 และฝากเงินเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 15 ธ.ค. 61 พร้อมคงเงินทั้งก้อนไว้จนถึง 1 ม.ค. 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 พิมพ์ : ME ตามด้วยเลข 55 ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท) เฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับ ME by TMB เท่านั้น
  ตัวอย่างการรับเงินคืน

  ตัวอย่างที่ 1 คุณ A มีเงินฝากในบัญชี ME SAVE ณ สิ้นวันที่ 30 พ.ย. 61 จำนวน 500,000 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยสะสม) เมื่อลงทะเบียนตามที่ได้รับ SMS แจ้งโปรโมชั่น เขาจึงฝากเงินเพิ่มเข้ามาอีก 500,000 บาท ในวันที่ 7 ธ.ค. 61 และคงเงินทั้งก้อน 1,000,000 บาท ไว้จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 62 คุณ A จะได้รับ 
  • ดอกเบี้ยสะสมของเฉพาะเดือน ธ.ค. 61 เป็นจำนวน 1,304.10 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี กรณีเดือน พ.ย. 61 ฝากมากกว่าถอน) หรือ 1,073.97 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.40% กรณีเดือน พ.ย. 61 ไม่ได้ฝากมากกว่าถอน)
  • รับเงินคืนจากแคมเปญนี้ 500 บาท โอนเข้าบัญชี ME SAVE ในวันที่ 31 ม.ค. 62
  ตัวอย่างที่ 2 คุณ B มีเงินฝากในบัญชี ME SAVE ณ สิ้นวันที่ 30 พ.ย. 61 จำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยสะสม) เมื่อลงทะเบียนตามที่ได้รับ SMS แจ้งโปรโมชั่น เขาจึงฝากเงินเพิ่มเข้ามาอีก 1,000,000 บาท ในวันที่ 8 ธ.ค. 61  และคงเงินทั้งก้อน 2,000,000 บาท ไว้จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 62 คุณ B จะได้รับ 
  • ดอกเบี้ยสะสมของเฉพาะเดือน ธ.ค. 61 เป็นจำนวน 2,561.64 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี กรณีเดือน พ.ย. 61 ฝากมากกว่าถอน) หรือ 2,109.59 บาท (คำนวณดอกเบี้ย 1.40% กรณีเดือน พ.ย. 61 ไม่ได้ฝากมากกว่าถอน)
  • รับเงินคืนจากแคมเปญนี้ 1,200 บาท โอนเข้าบัญชี ME SAVE ในวันที่ 31 ม.ค. 62
  ระยะเวลาแคมเปญ : ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 เท่านั้น)
  *เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ