• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จ่ายได้ทุกบิล ไม่มีพลาด แค่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับ SCB รับเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาท/บิล*

  3 เม.ย. 61 2,987
  จ่ายได้ทุกบิล ไม่มีพลาด แค่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับ SCB รับเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาท/บิล*
  ธนาคารไทยพาณิชย์ให้คุณรับเงินคืนเข้าบัญชีง่ายๆ บิลละ 100 บาท แค่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทาง ตู้ SCB ATM / เว็บไซต์ SCB EASY NET / สาขาของธนาคารทั่วประเทศ / SCB Call Center ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561  เพื่อชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับผู้ให้บริการ (Biller) ตามที่ธนาคารกำหนดไว้
  • หมวดสาธารณูปโภค ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หมวดโทรศัพท์บ้าน ได้แก่ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
  • หมวดโทรศัพท์มือถือได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทเรียล มูฟ จำกัด บริษัททรู มูฟ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นจำกัด 
  • หมวดเคเบิ้นเน็ตเวิร์ค ได้แก่ บริษัททรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด บริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด 
  • หมวดอินเตอร์เน็ต ได้แก่ บริษัททริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรูไลฟ์ พลัส จำกัด 
  • หมวดประกัน/ประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท อลิอันซ์ อยุธา ประกันชีวิต จำกัด 
  • หมวดบัตรเครดิตได้แก่ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ บัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต 
  • รวมทั้งการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินเชื่อของธนาคารฯ

  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. ธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติตามรายการที่สมัครภายใน 2 เดือนหลังการสมัครสำเร็จ โดยลูกค้าที่สมัครหักบัญชีในเดือน เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. 2561 จะต้องมีรายการหักบัญชีอัตโนมัติเกิดขึ้นภายในเดือน มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. 2561 ตามลำดับ จึงจะเข้าเงื่อนไขการได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  2. ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้าสมัครหักบัญชี 100 บาท ต่อ 1 รายการสมัครหักบัญชี เมื่อธนาคารสามารถหักบัญชีอัตโนมัติที่สมัครตามเงื่อนไขในข้อ 1 ได้อย่างน้อย 1 รอบบิล
  3. การโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีที่ลูกค้าสมัครหักบัญชีไว้ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61 ทั้งนี้ จำกัดการได้รับเงิน 100 บาทต่อ 1 รายการสมัครหักบัญชี สูงสุดไม่เกิน 2 รายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริม
  4. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  5. ค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการ (Biller)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ