• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ เริ่ม 3 เม.ย. นี้

  30 มี.ค. 61 1,475
  ธนาคารเกียรตินาคิน ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ เริ่ม 3 เม.ย. นี้
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National e-Payment Master Plan ที่กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบการเงิน และระบบชำระเงินของประเทศให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพกพาเงินสด และกระตุ้นการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย 
  โดยธนาคารเกียรตินาคิน มีความยินดีที่จะ *ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet และ Mobile Banking) ผ่านทาง KK e-Banking และ KK e-Banking @PhatraEdge โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ได้แก่ 
  • การโอนเงินต่างธนาคาร 
  • การโอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร 
  • การชำระค่าสินค้าและบริการ 
  • บริการเรียกเก็บเงินแบบไม่มีกำหนด 
  ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน เชื่อมั่นว่าปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่สถาบันการเงินต่างๆ ได้ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมออนไลน์ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบชำระเงินของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดการมีอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปต่อจากนี้คือ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ประโยชน์จากระบบชำระเงินใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ