• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สุขใจให้แม่ พร้อมมอบความสุขกับเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

  11 ส.ค. 59 1,726
  สุขใจให้แม่ พร้อมมอบความสุขกับเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
  โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ สุขใจให้แม่ พร้อมมอบความสุข กับเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี จาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
  บัญชีเงินฝากประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ หรือเกษียณแล้ว และมีเงินก้อนจากบำเหน็จหรือเงินเก็บจากการทำงานที่ผ่านมา และต้องการได้รับดอกเบี้ยรายเดือนมาใช้จ่ายประจำวัน โดยไม่ต้องเสียภาษี
  • ดอกเบี้ยสูง และคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
  • ไม่เสียภาษีจากดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท (โดยธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากบัญชี กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 30,000 บาท)
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
  • กรณีที่ลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร
  • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • เปิดบัญชี 1 คน ต่อ 1 บัญชี
  • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  • กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน
  • ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดียวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล) เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น
  • ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
  • เปิดบัญชีใหม่ 1 - 31 ส.ค. 59
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2626-7777 หรือ www.cimbthai.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ