• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต มอบความคุ้มครอง 25 เท่าของเงินฝาก วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  11 ส.ค. 59 3,305
  เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต มอบความคุ้มครอง 25 เท่า จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบความคุ้มครองถึง 25 เท่าของเงินฝาก วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
  เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
  เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1 จำนวนเงินฝาก 1,000 - 9,999 บาท 0.25% ต่อปี
  จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท 0.50% ต่อปี
  เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2
  (จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท)
  1.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  • เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1 : จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2 : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  เงื่อนไขเงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1
  • เริ่มต้นฝากขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงกับ LH Bank ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
  • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
  • ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM และ LH Bank Speedy (Internet banking)  และผูกคู่โอนทุกกรณี
  เงื่อนไขเงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2
  • เริ่มต้นฝากขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงกับ LH Bank ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)
  • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
  • ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM และ LH Bank Speedy (Internet banking)  และผูกคู่โอนทุกกรณี
  คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี
  • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 - 60 ปี (วิธีนับอายุกรณีเศษเดือน มากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
   หมายเหตุ สำหรับกรณีลูกค้าเดิม ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2559 จะได้รับการขยายความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี โดยอัตโนมัติ
  • มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาติทำงานตาม กฎหมายหรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด,สำเนาทะเบียนบ้าน
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น
  • ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหารคนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
   หมายเหตุ ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ www.lhbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ