• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟรี!! บัตรกำนัลสูงสุด 55,000 บาท เมื่อสมัครประกันชีวิต จาก กรุงเทพประกันชีวิต

  10 ส.ค. 59 1,719
  ฟรี!! บัตรกำนัลสูงสุด 55,000 บาท เมื่อสมัครประกันชีวิต จาก กรุงเทพประกันชีวิต
  โปรโมชั่นพิเศษ!! สมัครประกันชีวิต เกนเฟิสต์ สมาร์ทเฟิสต์ โฮลไลฟ์เฟิสต์ หรือบัวหลวงห่วงลูกหลาน และชำระเบี้ยประกันภัย วันนี้ - 30 กันยายน 2559 รับของสมนาคุณ ตามเบี้ยประกันภัย ดังนี้
  เบี้ยประกันภัย  เลือกรับของสมนาคุณ  มูลค่า 
  ตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท/กรมธรรม์  บัตรกำนัล Central หรือ
  บัตรกำนัล Robinson หรือ
  บัตรกำนัล Tesco Lotus

     
  รับบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท 
  ตั้งแต่ 1,000,000 - 1,999,999 บาท/กรมธรรม์  รับบัตรกำนัลมูลค่า 15,000 บาท 
  ตั้งแต่ 2,000,000 - 2,999,999 บาท/กรมธรรม์  รับบัตรกำนัลมูลค่า 35,000 บาท 
  ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์  รับบัตรกำนัลมูลค่า 55,000 บาท 
  หมายเหตุ
  • ท่านสามารถเลือกรับบัตรกำนัล (Gift Card) ได้ 1 ห้างสรรพสินค้า/1 กรมธรรม์ เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าที่ท่านต้องการใน "แบบฟอร์มเลือกรับของสมนาคุณ" และแนบไปพร้อมกับค่าขอเอาประกันชีวิต
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับประกันชีวิต เกนเฟิสต์ 245, เกนเฟิสต์ 245 พลัส, เกนเฟิสต์ 255, เกนเฟิสต์ 500, สมาร์ทเฟิสต์ 550, รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620, รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต์ 620/60, โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175 และ บัวหลวงห่วงลูกหลาน
  • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • การพิจารณาแจกของสมนาคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ของสมนาคุณบางรายการเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้ผลิตหรือหมดสต็อกจากผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ