• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กรุงศรีโดนใจ จ่าย-ลุ้น-ล้าน แลกรับเงินสด หรือของกำนัลอีกมากมาย

  16 ม.ค. 58 1,747
  กรุงศรีโดนใจ จ่าย-ลุ้น-ล้าน แลกรับเงินสด หรือของกำนัลอีกมากมาย
  กรุงศรีโดนใจ จ่าย-ลุ้น-ล้าน ลุ้นรับคะแนน Krungsri Yellow Points ได้ทั้งปี เพื่อแลกรับเงินสด และของกำนัลมากมาย

  เงื่อนไข
  1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากและบัตรกรุงศรีเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม และสมัครใช้บริการหรือทำรายการ ระหว่างวันที่ 12 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58
  2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัลตามจำนวนสิทธิ์ที่ธนาคารกำหนด
  3. สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยสมัครใช้บริการ SMS Banking และบริการหักบัญชีอัตโนมัติมาก่อน แต่ได้ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวไปแล้ว จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล จากการสมัครใช้บริการดังกล่าวใหม่ได้ต่อเมื่อได้ยกเลิกการใช้บริการเดิมไปไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเริ่มรายการส่งเสริมการขายนี้
  4. รายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) และรายการชำระค่าสินค้าและบริการ ที่จะได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล จะต้องเป็นรายการที่มีค่าธรรมเนียมเท่านั้น
  5. รายการชำระค่าสินค้าและบริการ,โอนเงินต่างธนาคาร, SMS Banking, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ และเติมเงินมือถือ ที่จะได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล จะต้องเป็นการทำรายการ ภายในประเทศเท่านั้น
  6. ธนาคารจะจัดพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขลงในชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ โดยจะทำการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.krungsri.com ทั้งสิ้น 12 ครั้ง ได้แก่
   ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 31 ม.ค. 58 จับรางวัล 17 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อในวันที่ 25 ก.พ. 58
   ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 28 ก.พ. 58 จับรางวัล 17 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อ 25 มี.ค. 58
   ครั้งที่ 3 วันที่ 1 - 31 มี.ค. 58 จับรางวัล 20 เม.ย. 58 ประกาศรายชื่อ 29 เม.ย. 58
   ครั้งที่ 4 วันที่ 1 - 30 เม.ย. 58 จับรางวัล 18 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อ 26 พ.ค. 58
   ครั้งที่ 5 วันที่ 1 - 31 พ.ค. 58 จับรางวัล 17 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อ 25 มิ.ย. 58
   ครั้งที่ 6 วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 58 จับรางวัล 17 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อ 27 ก.ค. 58
   ครั้งที่ 7 วันที่ 1 - 31 ก.ค. 58 จับรางวัล 19 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อ 27 ส.ค. 58
   ครั้งที่ 8 วันที่ 1 - 31 ส.ค. 58 จับรางวัล 17 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อ 25 ก.ย. 58
   ครั้งที่ 9 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 58 จับรางวัล 19 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อ 28 ต.ค. 58
   ครั้งที่ 10 วันที่1 - 31 ต.ค. 58 จับรางวัล 17 พ.ย. 58 และประกาศรายชื่อ 25 พ.ย. 58
   ครั้งที่ 11 วันที่ 1 - 30 พ.ย. 58 จับรางวัล 18 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อ 29 ธ.ค. 58 และ
   ครั้งที่ 12 วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 58 จับรางวัล 19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อ 27 ม.ค. 59
  7. ในการจับรางวัลทั้ง 12 ครั้ง จะทำการจับรางวัล ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  8. สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะการใช้บริการ SMS Banking, กรุงศรีออนไลน์, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ, บัตรกรุงศรีเดบิต, บัตรกรุงศรีเอทีเอ็ม บัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันอยู่ในขณะที่ทำการรับของรางวัล
  9. ของรางวัล ได้แก่
   รางวัลที่ 1 คะแนน Krungsri Yellow Points รางวัลละ 500,000 คะแนน (คิดเป็นมูลค่า 29,000 บาท) จำนวน 1 รางวัล ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 12 รางวัลคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 348,000 บาท
   รางวัลที่ 2 คะแนน Krungsri Yellow Points รางวัลละ 50,000 คะแนน (คิดเป็นมูลค่า 2,900 บาท) จำนวน 10 รางวัลต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 120 รางวัลคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 348,000 บาท
   รางวัลที่ 3 คะแนน Krungsri Yellow Points 1,680 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท
  10. ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 ฝ่ายส่งเสริมและประสานงานการตลาด ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
  11. ธนาคารจะเป็นผู้รับภาระในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
  12. ธนาคารจะทำการโอนคะแนน Krungsri Yellow Points เข้าบัญชีสะสมคะแนน Krungsri Yellow Pointsของผู้โชคดีภายใน 30 วัน หลังจากที่ติดต่อขอรับรางวัล
  13. ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดโครงการ
  14. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์หรือทอนเป็นเงินสดได้
  15. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือธนาคารบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการรวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  16. การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  17. รายการชิงรางวัลได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ใบอนุญาตเลขที่ 1886/2557-1897-2557
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 12 มกราคม - 31 ธ.ค. 58
  สอบถามข้อมูล และเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือที่เว็บไซต์ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ