• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นบินลัดฟ้าชมฟุตบอล พรีเมียร์ลีก กับธนาคารกรุงเทพ

  9 ม.ค. 58 1,847
  ลุ้นบินลัดฟ้าชมฟุตบอล พรีเมียร์ลีกกับธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงเทพพาท่านลุ้นบินลัดฟ้าชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 58
  รายละเอียดของรางวัล
  • รางวัลที่ 1 :
   • ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class พร้อมแพ็คเกจทัวร์ 6 วัน 5 คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ (คู่เชลซี-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) วันที่ 18 เม.ย. 58 พร้อมเที่ยวกรุงลอนดอน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (มูลค่ารางวัลละ 240,000 บาท)
   • ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class พร้อมแพ็คเกจทัวร์ 6 วัน 5 คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า แพ็คเกจทัวร์ชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ (คู่เชลซี-ลิเวอร์พูล) วันที่ 9 พ.ค. 58 พร้อมเที่ยวกรุงลอนดอน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (มูลค่ารางวัลละ 240,000 บาท) รวมมูลค่า 4,800,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 : เสื้อฟุตบอลของทีมเชลซี พิเศษ พร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลเชลซี จำนวน 12 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 2,690 บาท) รวมมูลค่า 32,280 บาท
  • รางวัลที่ 3 : เสื้อฟุตบอลของทีมเชลซี (ไม่มีลายเซ็น) จำนวน 36 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 2,690 บาท) รวมมูลค่า 96,840 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 4,929,120 บาท
  เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ใบอนุญาตเล่มที่ 5/58 เลขที่ 6 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมโดยการพิมพ์ SMS เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เช่น หากต้องการรับสิทธิ์ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท หรือบัตรบีเฟิสต์ ให้พิมพ์ BF ตามด้วยเลขที่บัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 10 หลัก ส่งมาที่ 4712088 และต้องการรับสิทธิ์บริการหักบัญชีอัตโนมัติด้วย ให้พิมพ์ DD ตามด้วยเลขที่บัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 10 หลัก ส่งมาที่ 4712088 เป็นต้น
  • สำหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรบีเฟิสต์ และบัตรเครดิต ลงทะเบียนรับสิทธิ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพียงครั้งเดียว โดยธนาคารจะคำนวณสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 58
  • ค่าบริการส่ง SMS ในการลงทะเบียน ครั้งละ 3 บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • ธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามจำนวนสิทธิ์และทำการจับรางวัล วันที่ 13 มี.ค. 58 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
  • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.bangkokbank.com ภายใน 10 วัน นับจากวันที่จับรางวัลแต่ละครั้งและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 โดยลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้โชคดี ธนาคารเพียงช่วยอำนวยความสะดวก โดยแจ้งผลทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น
  • ธนาคารจะทำการแจกรางวัล วันที่ 27 มี.ค. 58 เวลา 15.00 น. ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม
  • ธนาคารและบริษัทเน็ต-อินโนวา จำกัด (ตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล
   • ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1
    • กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงและมีจดหมายอนุญาตให้เดินทางจากผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)
    • ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า และหากไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศตามวันเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
    • ผู้โชคดีต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษได้
    • หากไม่มีการติดต่อจากลูกค้าที่ได้รับรางวัล ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันประกาศผล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล และธนาคารจะดำเนินการคัดเลือกสุ่มรางวัลให้กับลูกค้าท่านอื่นในลำดับต่อไป
   • ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3
    • ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ต้องมารับของรางวัล ภายใน 10 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม พร้อมชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยหลักฐานการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกรายชื่อผู้โชคดีสำรอง ในกรณีที่ผู้รับที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลทั้งภาพและ/หรือเสียงไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พนักงาน และครอบครัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ และตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ผลการจับรางวัล และคำตัดสินของธนาคารกรุงเทพถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ