• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • LHSC เทรดวันแรก ชูศักยภาพโครงการหนุนผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอ

  26 ธ.ค. 57 2,458
  LHSC เทรดวันแรก ชูศักยภาพโครงการหนุนผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอ
  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) เดินหน้าเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (26 ธ.ค.) หลังเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในราคาหน่วยละ 10.20 บาท มั่นใจหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ชี้จุดเด่นทรัสต์ LHSC มาจากศักยภาพโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ที่อยู่ในทำเลช้อปปิ้งสตรีท หนุนโอกาสอัตราการเช่าพื้นที่และค่าเช่าพื้นที่ที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานในปี 58 สดใส รับสัญญาณเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดี
  นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) เปิดเผยว่า หน่วยลงทุนของทรัสต์ LHSC เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 ธันวาคม เป็นวันแรก หลังการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในราคาหน่วยละ 10.20 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดี
  ทั้งนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) เป็นทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี ซึ่งศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ถือเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ มีจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT บริเวณสี่แยกอโศกตัดสุขุมวิทซึ่งมีผู้สัญจรเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 100,000 คนต่อวัน และรวมถึงความเชื่อมั่นในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่โดดเด่น ส่งผลดีต่ออัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าพื้นที่มีโอกาสขยายตัวได้สูงขึ้น 
  "เราเชื่อมั่นว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ LHSC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอีกครั้งหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะทรัสต์ LHSC มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอจากการเติบโตของอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ทำให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป" นางจันทนา กล่าว 
  ด้านนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ได้รับเลือกให้เป็น The Most Chic Destination ปี 2555 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัล Best Retail Development in Asia Pacific 2556-2557 จาก International Property Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของโครงการ ประกอบกับจุดเด่นด้านการวางกลยุทธ์การตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงสามารถเติบโตได้ดีสอดรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ในช่วงปี 2557-2561 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่งของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพขยายตัวควบคู่กับดัชนีการค้าปลีกที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  นอกจากนี้ ทีมบริหารโครงการศูนย์การค้าฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทในเครือแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารโครงการเป็นอย่างดี และทำให้การบริหารโครงการสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เปิดดำเนินกิจการมา โดยมีอัตราการเติบโตของค่าเช่าเฉลี่ยประมาณปีละ 6.6% 
  ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 มีพื้นที่ประมาณ 97,905 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 98 ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ของอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร แฟชั่น โรงภาพยนตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lhsc-reit.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ