บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.ย. 61
เข้าชม : 3,566 ครั้ง
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 ก.ย. 61
เข้าชม : 3,115 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกบี้ยสูง ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน แบบสมุดคู่ฝาก รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ก.ย. 61
เข้าชม : 4,876 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Step up 15 เดือนแบบใบรับเงินฝาก รับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แบบขั้นบันได
ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ส.ค. 61
เข้าชม : 2,576 ครั้ง
เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ส.ค. 61
เข้าชม : 3,844 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ส.ค. 61
เข้าชม : 5,769 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน และ 24 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท และรับดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ส.ค. 61
เข้าชม : 7,904 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เน้นฝากเพื่อการออม มี 2 ช่วงระยะเวลาการฝาก 8 เดือน หรือ 18 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ก.ค. 61
เข้าชม : 1,955 ครั้ง
ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ก.ค. 61
เข้าชม : 9,470 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ค. 61
เข้าชม : 4,233 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ให้คุณรับดอกเบี้ยเงินฝากสูง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน เงินบาท คู่กับ US Dollar
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มิ.ย. 61
เข้าชม : 3,357 ครั้ง
บัญชีเงินฝาก ME MOVE เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม ให้คุณมีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้ ฟรีค่าธรรมเนียม 100% มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ME SAVE ง่ายๆ ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ME MOVE ได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 61
เข้าชม : 7,317 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลาฝากเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 61
เข้าชม : 4,024 ครั้ง
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ต้อนรับอีฎิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลา สามารถเลือกระยะเวลาฝาก ได้ 4 ช่วง คือ 4 เดือน , 7 เดือน ,12 เดือน และ 15 เดือน รับผลตอบแทนทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 31 พ.ค. 61
เข้าชม : 7,808 ครั้ง
เพื่อเป็นการออมเงินตามโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) มีการจัดอบรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน 2. ผ่านการอบรมของโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ผ่านโครงการจะได้รับการเชิญชวนและการสนับสนุนให้มีการออมโดยการเปิดบัญชีเงินฝากธอส.ประชารัฐ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 พ.ค. 61
เข้าชม : 7,954 ครั้ง
ให้ธุรกรรมการเงินในมือคุณเป็นเรื่องง่าย กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ต้องเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และทำบัตร ATM