บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ค. 62
เข้าชม : 5,879 ครั้ง
เงินฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 24 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ค. 62
เข้าชม : 7,553 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย และโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 พ.ค. 62
เข้าชม : 6,327 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 เม.ย. 62
เข้าชม : 14,811 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Summer บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้คุณคลายร้อนด้วยดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 1.70% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เม.ย. 62
เข้าชม : 8,108 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าชม : 15,059 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 เม.ย. 62
เข้าชม : 9,326 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 2 เม.ย. 62
เข้าชม : 21,574 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ มีให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 28 มี.ค. 62
เข้าชม : 4,517 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together กับทุกการออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง และหากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป
ข้อมูล ณ วันที่ : 12 มี.ค. 62
เข้าชม : 6,449 ครั้ง
TMRW บริการธนาคารเพื่อดิจิทัลเจเนอเรชั่น บริการธนาคารส่วนตัวบนสมาร์ทโฟน ที่จะจัดการทุกอย่างในคลิกเดียวได้ทุกเวลา รวมถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่ : 11 มี.ค. 62
เข้าชม : 5,886 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มี.ค. 62
เข้าชม : 8,190 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น (New CIF) วงเงินฝากขั้นต่ำ 2 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มี.ค. 62
เข้าชม : 3,796 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก (6 เดือน, 12 เดือน) พร้อมรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสเมื่อเปิดบัญชีตามเงื่อนไขของธนาคารสูงสุด 1,300 บาท วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และกำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท*
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 ก.พ. 62
เข้าชม : 5,900 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาฝาก 9 เดือน โดยหากฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 8 ก.พ. 62
เข้าชม : 13,270 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ (ระยะเวลาฝาก 20 เดือน) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน