บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 28 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 3,953 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ For Home Together.... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การออมที่ทำให้ทุกคนได้มี "บ้าน" เป็นของตนเอง เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง และหากไม่มีการถอนเงินในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ในรอบ 12 เดือนถัดไป
พิเศษ! เปิดบัญชีวันนี้ รับฟรี...
 • สมัคร Application GHB ALL รับบัตรอเมซอน มูลค่า 100 บาท ฟรี
 • ได้รับบัตร ATM ฟรี
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับแสตมป์ "ชุดวิมานเมฆ" แทนความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยทำให้คนไทยมีบ้าน 1 ชุด ต่อ 1 ราย
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
 • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่ถึง 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
  *หากผู้ฝากไม่มีการถอนภายในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ในรอบ 12 เดือนถัดไป
  **คำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากคงเหลือ (อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามประกาศธนาคาร)
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 ธันวาคม 2562
เงื่อนไขสำคัญ
 1. วงเงินเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
 3. ฝากเงินครบตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 4. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
 5. ฝากถอนได้ตลอดเวลา ที่ ธอส. ทุกสาขา
 6. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นได้
 7. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค
 8. รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด