บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW by UOB

  ...  

ยูโอบี

วันที่ : 12 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 5,743 คน

บัญชีเงินฝาก TMRW Savings Account และบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday Account - ธ.ยูโอบี
TMRW บริการธนาคารเพื่อดิจิทัลเจเนอเรชั่น บริการธนาคารส่วนตัวบนสมาร์ทโฟน ที่จะจัดการทุกอย่างในคลิกเดียวได้ทุกเวลา รวมถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ มี 2 บัญชีด้วยกัน
บัญชีเงินฝาก TMRW Everyday Account เป็นบัญชีสำหรับทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ถอน หรือโอนเงิน รวมทั้งบริการพร้อมเพย์ และชำระบิล
บัญชีเงินฝาก TMRW Savings account เป็นบัญชีเพื่อออม โดยทำธุรกรรมได้เฉพาะการโอนเงินไปยังบัญชี TMRW Everyday Account เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร รวมถึงบริการพร้อมเพย์ได้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย : 
 • บัญชีเงินฝาก TMRW Everyday Account รับอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี 
 • บัญชีเงินฝาก TMRW Savings account รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีที่เปิดรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

 2. สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ผ่านช่องทาง Digital Banking (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชีร่วม บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย")

 3. บัญชีเงินฝาก TMRW Everyday Account และ TMRW Savings account ทั้ง 2 บัญชีจะถูกเปิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อมีการสมัครใช้บริการดังกล่าว

 4. การโอนเงินไปยังบัญชี TMRW Savings Account สามารถทำได้ทางช่องทาง ดังนี้
  4.1 รับเงินโอนจากการตั้งหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชี TMRW Everyday Account เป็นรายเดือน
  4.2 การตั้งรายการรับโอนเงินล่วงหน้าจากบัญชี TMRW Everyday Account 
  4.3 สำหรับท่านที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมทดสอบการใช้งานของ Application TMRW ในการเปิดบัญชี Online โปรดรับทราบเงื่อนไขเพิ่มเติมทาง Application
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด