บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)

  ...  

ซิตี้แบงก์

วันที่ : 21 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด: 4,781 คน

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute) - ธ.ซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยหากฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.70% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เงื่อนไขสำคัญ : 
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด ดังนี้
    - ลูกค้าซิตี้โกลด์ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 5,000,000 บาท
    - ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
  3. เงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้
  4. เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
  5. ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วน และสำหรับระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด