ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

  ...  

ธ.กรุงไทย

วันที่ : 11 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 5,842 คน

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ธ.กรุงไทย
สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
 กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
พนักงานประจำ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ (เฉลี่ยอย่างน้อย 6 เดือน) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
พนักงานประจำ
ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 20%
เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป
ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 22%
คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement
  - บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  - เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด