ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

  ...  

วงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น

วันที่ : 3 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 12,255 คน

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ธ.กรุงเทพ
สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ คือ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ เป็นวงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการหรือนายจ้าง
เรื่องด่วนเบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ
 • วงเงินพร้อมใช้ วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 - 1,000,000 บาท อนุมัติเบิกใช้ทันใจ ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
 • จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย
อัตราดอกเบี้ยปกติ 
วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ไม่เกิน 50,000 26%
50,001 - 200,000 22%
200,001 ขึ้นไป 18%
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 28% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน
ค่าธรรมเนียม
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
ช่องทางการชำระเงิน
 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาหน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด