ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ

  ...  

อิออน ธนสินทรัพย์

วันที่ : 9 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด: 32,600 คน

บัตรสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ... อิออน ธนสินทรัพย์
บัตรสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ดอกเบี้ยต่ำ สามารถเลือกแบ่งชำระค่าสินค้า 0% นาน 3 เดือน หรือแบ่งชำระสินค้า 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการฯ ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา
วงเงินกู้
 • ตั้งแต่ 2 - 5 เท่าของรายได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ 8,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติอต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงานและมือถือ
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ
อัตราดอกเบี้ย
คิดอัตรา 28% ต่อปี และในกรณีเข้าโปรแกรมแบ่งชำระ
 • แบ่งชำระรายเดือนกับโปรแกรม AEON Purpose Loan ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน เมื่อชำระค่าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / สัญญาอนุมัติ ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา
 • รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13.02% ต่อปีโดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก) เมื่อแบ่งชำระรายเดือนกับโปรแกรม AEON Purpose Loan สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / สัญญาอนุมัติ (รวมยอดแบ่งชำระได้) หรือสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการฯ  ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป / สัญญาอนุมัติ / สินค้า ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา
การคิดดอกเบี้ย
คิดคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวัน
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม           
เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) (สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. (สำหรับธุรกิจส่วนตัว)
หมายเหตุ
 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด