ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี มีเซฟ (ttb me save account)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 1.100 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 64
  • 93,471
  จุดเด่น
  • บัญชี ทีทีบี มีเซฟ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการออม
  • รับดอกเบี้ยสูง
  • สามารถฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
  • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 
  • ทำธุรกรรมได้ 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางออนไลน์แบบไม่ต้องไปสาขา 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี มีเซฟ (ttb me save account)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชี ทีทีบี มีเซฟ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการออม
  • รับดอกเบี้ยสูง
  • สามารถฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
  • ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 
  • ทำธุรกรรมได้ 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางออนไลน์แบบไม่ต้องไปสาขา 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.400 %
  1.100 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  0.700 %
  หมายเหตุ
  :

  อัตราดอกเบี้ย

  • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด) 1.10% ต่อปี
  • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ) 0.40% ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยสูงสุด) 0.70% ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ) 0.00% ต่อปี

   

  เงื่อนไขการให้อัตราดอกเบี้ยโบนัสบัญชีเงินฝากทีทีบี มีเซฟ

  1. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่
   - ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ
  2. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม
   - ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกว่า ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ
   - สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป
   - ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียม
  3. อัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามประกาศธนาคาร ปัจจุบันอยู่ที่ 0.70% (ต่อปี)
  4. อัตราดอกเบี้ย 1.10% คิดเป็นประมาณ 4.5 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.21% ของดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในตลาด ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 ของ 10 ธนาคารหลักที่มีฐานเงินรับฝากรวมคิดเป็นร้อยละ 89 ของเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
  5. การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปในระยะเวลา 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าฝากเงินกับบัญชีเงินฝาก ทีทีบี มีเซฟ เพียง 3 เดือน (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในข้อ 4)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง
  2. ไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี มีเซฟ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/ บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการได้
  5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  6. การฝากเงิน สามารถทำได้ โดยการโอนเข้าบัญชี การฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารทหารไทยธนชาต  
  7. การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชี ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ สามารถทำได้โดยการโอนออกไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกไว้ ที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีเองเท่านั้น (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ) 
  8. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-502-0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์