ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Plus Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.250 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 1,273
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคลตามเงื่อนไขของธนาคาร
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครีั้ง (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค.)  
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 1 มี.ค. 67 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Plus Savings
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคลตามเงื่อนไขของธนาคาร
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครีั้ง (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค.)  
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 1 มี.ค. 67 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 1 มี.ค. 67 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค.)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 ถึง 15 พ.ย. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป 
  2. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3 และ 9)
  3. เป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ไม่สามารถทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้
  6. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอน รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวับ หรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้น เมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ได้
  7. ไม่สามารถโอนชำระหนี้เงินกู้ และชำระค่าสาธารณูปโภคได้ 
  8. รับเปิดบัญชี และฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2565
  9. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 65 - 1 มี.ค. 67 หลังจากนั้นฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  10. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้นเงินฝาก Plus Savings ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค.) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก 
  11. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  12. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 
  13. ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์