ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก LINE BK-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 64
  • 7,203
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก LINE BK
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ต.ค. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝาก LINE BK เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE 
  4. การเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK 
   4.1 เปิดบัญชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE 
   - ลูกค้าที่เปิดบัญชีแรก และไม่ได้ใช้บริการ K PLUS ต้องพิสูจน์ตัวตนที่สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ที่ธนาคารกำหนด
   - ลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS อยู่แล้ว สามารถพิสูจน์ตัวตนด้วย K PLUS 
   4.2 ชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE 
   4.3 ไม่รับเปิดบัญชีร่วม และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่น หรือนามแฝง หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีนี้
   4.4 ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
   4.5 เปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ได้สูงสุด 5 บัญชี ต่อ 1 คน (นับรวมกรณีที่มีการนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเเภทอื่น (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารที่ใช้งานอยู่บนแอปพลิเคชัน K PLUS มาผูก และใช้ผ่านช่องทาง LINE BK)
  5. บัญชีเงินฝาก LINE BK สามารถทำรายการฝากเงินสดผ่านทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
  6. ผู้ฝากสามารถโอนเงิน หรือถอนเงินสดได้ ดังนี้
   6.1 โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก LINE BK ไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น ผ่านช่องทาง LINE BK
   6.2 การถอนเงินสด หรือโอนเงิน โดยใช้บัตรเดบิต ผ่านตู้ ATM
   6.3 การถอนเงินสด ด้วย QR CODE ช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE ผ่านตู้ ATM
  7. ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
  8. การปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ผู้ฝากต้องปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนอแปพลิเคชัน LINE เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  9. กรณีผู้ฝากขาดเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก LINE BK ต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะทำการหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และหลังจากหักค่าธรรมเนียมจนมียอดคงเหลือเป็น 0 บาท (ศูนย์บาท) ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝาก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์