ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Happy Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 66
  • 2,440
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากต้อนรับปีใหม่ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูง 2.25% ต่อปี*

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Happy Savings
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากต้อนรับปีใหม่ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูง 2.25% ต่อปี*
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 2.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มี.ค. 69 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี หลังจากนั้น ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
  • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 มี.ค. 69 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มี.ค. 69 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 2 บัญชี และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม 
  2. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มี.ค. 69 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี ทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Happy Savings ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค.) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับจริงธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก 
  3. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิ.ย. และ 29 ธ.ค. ) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์