ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Extra Savings-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 66
  • 10,862
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง คล่องตัว 
  • สะดวกสบายในการฝาก-ถอน 
  • พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Extra Savings
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง คล่องตัว 
  • สะดวกสบายในการฝาก-ถอน 
  • พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น
  2. กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  3. ยอดเงินฝากในบัญชี ณ สิ้นวัน ต่ำกว่า 10,000 บาท ถือว่าผิดเงื่อนไขจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น และลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในวันถัดไป จนกว่าจะมียอดเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  4. วงเงินความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ยกเว้นการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  5. จำนวนเงินเอาประกันภัย 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนครบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี 500 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์