ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก ทีทีบี มีมูฟ (ttb me move account)-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 64
  • 6,707
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก ทีทีบี มีมูฟ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม สะดวก และฟรี
  • มีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 100% 
  • มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ทีทีบี มีเซฟ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน
  • ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ทีทีบี มีเซฟ อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก ทีทีบี มีมูฟ (ttb me move account)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก ทีทีบี มีมูฟ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการทำธุรกรรม สะดวก และฟรี
  • มีอิสระในการทำธุรกรรมมากขึ้นโอนไปไหน ให้ใครก็ได้
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 100% 
  • มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ช่วยปัดเงินไปรับดอกเบี้ยสูงในบัญชี ทีทีบี มีเซฟ ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน
  • ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี ทีทีบี มีเซฟ อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ผลิตภัณฑ์ และบริการ ทีทีบี มีมูฟ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี ทีทีบี มีเซฟ อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถใช้บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  n/a
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ครั้งแรกไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม และไม่ให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น และผู้ใช้บริการต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นมาใช้บัญชีแทน โดยผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่านั้น
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด ไม่จำกัดระยะเวลาฝาก
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) 
  4. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
  5. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ทีทีบี มีมูฟ โดยตกลง และยอมรับการใช้บริการ ทีทีบี มีมูฟ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ทีทีบี มีมูฟ ได้ที่สาขาของทีเอ็มบีธนชาต หรือผ่าน ttb internet banking และแอปพลิเคชั่น ttb touch และสามารถปิดบัญชี และยกเลิกการใช้บริการบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้ที่สาขาทีเอ็มบีธนชาตเท่านั้น 
  6. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะด้รับจากบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.ttbbank.com หรือ ttb contact center 1428 โดยธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่ม ลด ระงับ หรือเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และบริการบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์