ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง (ttb Dream savings)-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 64
  • 205,795
  จุดเด่น
  ฝันของคุณจะเป็นจริงได้กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับ 6 เดือนแรก

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง (ttb Dream savings)
  จุดเด่น
  :
  ฝันของคุณจะเป็นจริงได้กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับ 6 เดือนแรก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
   
  อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings
  • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 (นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี) = อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings + 0.25% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 7 เป็นต้นไป = อัตราดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดา และไม่ใช่บัญชีร่วม (และ/หรือ/โดย)
  2. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb Dream Savings ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings 1 บัญชี จะสามารถผูกบัญชีโอนเงินกับบัญชีหลักได้ 1 บัญชีเท่านั้น (บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารฯ ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี)
  3. ธนาคารฯ จะโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ไปยังบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นรายเดือน ตามรอบเดือนปฏิทิน โดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันที่และจำนวนเงินได้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารฯ ดำเนินการหักโอนเงิน หากในเดือนใดธนาคารไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลักในวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ ธนาคารจะไม่หักโอนเงินในเดือนนั้นอีก
  4. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อ โดยโอนเงินกลับไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้ หลังจากนั้นจึงถอนเงินสดจากบัญชีหลักตามปกติได้
  5. บัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือนำไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่นๆ และไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ttb Dream Savings โดยตรงได้
  6. การทำธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง
   • ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยเงินที่ถอนจะถูกโอนไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกคู่ไว้เท่านั้น
   • ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยตรงได้
   • ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ได้โดยตรง ยกเว้น การโอนเงินไปบัญชีหลัก โดยธนาคารฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่ กับบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง
  7. หากบัญชีหลักที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้เป็นบัญชีออมทรัพย์ บัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์