• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 63
  • 10,594
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
  • ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
  • พร้อมรับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ หรือรับโอนเงินจากลูก/หลาน
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ารายปีบัตรเดบิต
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
  • ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
  • พร้อมรับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ หรือรับโอนเงินจากลูก/หลาน
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ารายปีบัตรเดบิต
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ให้บริการกับบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
  2. สามารถเปิดบัญชีเดี่ยวได้เพียง 1 บัญชี ต่อรายลูกค้าเท่านั้น
  3. หากเจ้าของบัญชีดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ธนาคารมรสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานไปเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ โดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
   3.1 ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
   3.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชี หรือยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
   3.3 บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน
   3.4 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  4. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์