ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 2,505
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  • ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  • ผู้ฝาก 1 รายสามารถเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
  ทุกจำนวน 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง  ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 18 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้
   1.1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี 
   1.2 ผู้ได้รับเงินสวัสดิการสังคมจากรัฐ และเงินอุดหนุนอื่นในลักษณะเดียวกัน และสมัครใช้บริการ KK พร้อมเพย์ โดยผูกบัญชีนี้กับเลขประจำตัวประชาชน
  2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวกันเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  3. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน 
  5. ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
  6. ไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  7. ผู้ฝากสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้ โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรก หรือบัตรหมดอายุ และค่าธรรมเนีมรายปีตลอดอายุบัตร (กรณีบัตรหายหรือชำรุดคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์