ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank step-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.350 - 1.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 66
  • 16,771
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท 
  • สามารถถอนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank step
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท 
  • สามารถถอนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 3,000,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 3,000,000 บาท 0.350 %
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 3,000,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 3,000,000 บาท 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร
  2. กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคาร ผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร
  3. กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริง แต่อาจให้ ฮิบะฮ์* เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราตามประกาศธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
  4. ฮิบะฮ์ (Hibah หรือ Gift) คือ ของขวัญ ของกำนัล ของชำร่วย หรือสินน้ำใจ ที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง

  รายละเอียดอัตราผลตอบแทน
  • ส่วนที่ไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.00% ต่อปี
  • ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 0.35% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)  

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนฟรีค่าธรรมเนียม 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อครั้ง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ม.ค. 66 ถึง 25 เม.ย. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์*ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก 
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการฝากเพิ่มครั้งต่อไป ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อบัญชี ต่อราย 
  3. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
  4. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน 
  5. สำหรับผู้ฝากที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้ 
  6. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากโดยฟรีค่าธรรมเนียมการถอนจำนวน 3 ครั้งแรก/เดือน กรณีถอนเกินจำนวนครั้งที่กำหนดธนาคารจะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จำนวน 300 บาท/ครั้ง โดยระบบจะนับตั้งแต่ "วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน" โดยไม่นับ "วันชนวัน" ที่ลูกค้าเปิดบัญชี 
  7. ผู้ฝากต้องคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (ถ้าผู้ฝากต้องการคงเหลือเงินในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถทำได้กรณีเดียว คือปิดบัญชีเท่านั้น)
  8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากเพียงบางส่วนได้
  9. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำบัตร ATM)
  10. จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม) แต่สำหรับอัตราผลตอบแทนช่วงระยะเวลาทำการตลาดครั้งนี้ ธนาคารจ่ายผลตอบแทนตามประกาศ  2  งวดการจ่าย คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์