• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64
  • 38,227
  จุดเด่น
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก การตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีจะอยู่ในรูปแบบ E-statement
  • รับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตามเงื่อนไขที่ธนาคาร กำหนด
  • รับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน
  • สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking(PIB) ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก การตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีจะอยู่ในรูปแบบ E-statement
  • รับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตามเงื่อนไขที่ธนาคาร กำหนด
  • รับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน
  • สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking(PIB) ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)

  • ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 0 - 500,000 บาท 
   - อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 1 รับ 0.75% ต่อปี
   - อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 2 รับ 1.25% ต่อปี
  • ส่วนที่เกิน 500,000 บาทขึ้นไป*
   - อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 1 รับ 0.25% ต่อปี
   - อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 2 รับ 0.25% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับ คือ 0.75% - 0.25% หรือ 1.25% - 0.25% โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า

   

  เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยโบนัส (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป)

  รับดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 เมื่อทำธุรกรรมครบจำนวนรายการ ดังนี้

  • แบบที่ 1 เมื่อทำครบ 3 -5 รายการต่อเดือน
  • แบบที่ 2 เมื่อทำครบ 6 รายการขึ้นไปต่อเดือน

  โดยเลือกทำธุรกรรมใดก็ได้จากตาราง "รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส" โดยต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการธุรกรรม ดังต่อไปนี้

  • รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัสจำนวน จ่ายบิลออนไลน์ ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ
  • รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัสจำนวน ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ
  • รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัสจำนวน บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ
  • รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัสจำนวน โอนเงินเข้าบัญชีจากต่างธนาคาร ขั้นต่ำ 15,000 บาท/รายการ
  • รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัสจำนวน รับเงินเดือนเข้าบัญชี ผ่านระบบ payroll ของธนาคาร ขั้นต่ำ 15,000 บาท/รายการ
  พิเศษ ลูกค้าที่เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป) และไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 1 ทันที เป็นระยะเวลา 6 เดือน และรับดอกเบี้ยโบนัสแบบที่ 2 เมื่อทำธุรกรรมเพิ่มอีก 3 รายการต่อเดือน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยปกติรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
  • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยพิเศษรายเดือน และจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
  4. ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลักอยู่ก่อนแล้วจะต้องสมัครบัตรเดบิต และ/หรือ บัตรเครดิตในคราวเดียวกันกับการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อประโยชน์ในการรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  5. ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตแล้ว สามารถผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี
  6. ลูกค้าบัญชีเงินฝาก UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิ์ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  7. ลูกค้าจะต้องใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-Statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น

   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB)

  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์ และมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีร่วม และใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB)
  2. ลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) ต้องใช้บัตรประชาชนที่ทางราชการออกให้
  3. ไม่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ
  4. จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
  5. ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตแล้ว สามารถผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี
  6. ลูกค้าบัญชีเงินฝาก UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิ์ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  7. ลูกค้าจะต้องใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-Statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์