ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 82,207
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก
  • ฝาก/ถอน ได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียม ฝาก-ถอนข้ามเขต 
  • ฟรี! จ่ายบิล-โอนเงิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก
  • ฝาก/ถอน ได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียม ฝาก-ถอนข้ามเขต 
  • ฟรี! จ่ายบิล-โอนเงิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 70,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 70,001 ถึง 100,000 บาท 2.000 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.800 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

  • วงเงิน 70,000 บาทแรก รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 70,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  2. 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้ 1 บัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเดี่ยวหรือบัญชีร่วม
  3. กรณีปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  4. กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
  5. กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงิน 50 บาทต่อเดือน
  6. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ของอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่ประกาศในขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
  7. ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์