ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 1.100 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 19,370
  จุดเด่น
  • อิสระในการออม รับดอกเบี้ยสูง คล่องตัว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์รูปแบบใหม่จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่คุณสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง 
  • ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เติมเต็มความฝันได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit
  จุดเด่น
  :
  • อิสระในการออม รับดอกเบี้ยสูง คล่องตัว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์รูปแบบใหม่จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่คุณสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง 
  • ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เติมเต็มความฝันได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.100 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  วิธีการติดตั้งโปรแกรมใช้งาน Personal Internet Banking

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (คิดคำนวณให้รายวัน)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 27 มี.ค. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ไม่รับฝากบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด ("และ" "หรือ")
  3. เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
  4. สำหรับการเปิดบัญชีผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Internet Banking เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการดังกล่าวเพื่อทำการเปิดบัญชี
  5. ลูกค้าจะต้องเลือกผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit กับบัญชีอื่นของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) เป็นบัญชีหลัก เพื่อการฝากและถอนเงินโดยการโอนเงินระหว่างสองบัญชี
  6. บัญชีที่จะใช้ผูกกับบัญชี Online Deposit จะต้องเป็นบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทางอินเทอร์เน็ตไว้เท่านั้น
  7. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
  8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
  9. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
  10. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์