ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Freshy-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.110 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 65
  • 1,315
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยจัดเต็ม Step Up สำหรับทุกวัย 
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Freshy
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยจัดเต็ม Step Up สำหรับทุกวัย 
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.110 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.110 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 2.110 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วันที่เปิดบัญชี - 30 พ.ย. 66 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี 
  • วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 1 ธ.ค. 67 รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • วันที่ 2 ธ.ค. 67 - 2 มี.ค. 68 รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
  • *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 2.11% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชี และรับฝากเพิ่ม หลังจากนั้น ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบัคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3 และ 9)
  2. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ชำระหนี้เงินกู้ได้ 
  3. ไม่สามาถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  4. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้น เมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ปกติได้ 
  5. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติเท่านั้น 
  6. หากมีการถอนเงิน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 พ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์