ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 2.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 20,177
  จุดเด่น
  • ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก ฝากง่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
  • สะดวกง่าย อยู่ที่ไหนก็เปิดบัญชีได้ผ่านแอป ทรูมันนี่วอลเล็ท ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องมีสมุดบัญชี
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • ฟรี ค่าธรรมเนียม ฝาก ถอน โอน ต่างธนาคารได้ทันที
  • ปลอดภัยตามมาตราฐานสากล มีระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน พร้อมสแกนใบหน้า
  • รวดเร็วทันใจ ดูรายการเดินบัญชีได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving
  จุดเด่น
  :
  • ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก ฝากง่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
  • สะดวกง่าย อยู่ที่ไหนก็เปิดบัญชีได้ผ่านแอป ทรูมันนี่วอลเล็ท ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องมีสมุดบัญชี
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • ฟรี ค่าธรรมเนียม ฝาก ถอน โอน ต่างธนาคารได้ทันที
  • ปลอดภัยตามมาตราฐานสากล มีระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน พร้อมสแกนใบหน้า
  • รวดเร็วทันใจ ดูรายการเดินบัญชีได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 50,000 บาท 2.000 %
  ตั้งแต่ 50,001 ถึง 1,000,000 บาท 1.550 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย 

  • ยอดเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี 
  • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชี KKP Start Saving เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card 
  3. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  4. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
  5. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  6. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In - Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service) บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อ
  7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  8. ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่า 60 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  9. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  10. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  11. วงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์