ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.900 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 65
  • 21,809
  จุดเด่น
  • รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

  • คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 100,000 บาท และไม่เน้นถอนบ่อย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings
  จุดเด่น
  :
  • รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

  • คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 100,000 บาท และไม่เน้นถอนบ่อย
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป

  • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี 
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี

   

  *อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 28 ม.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

  2. ต้องมี Email Address กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน

  4. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้

  5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ ธนาคารประกาศกำหนด

  6. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

  7. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)

  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์