• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.900 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 64
  • 36,737
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน ได้รับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน ได้รับดอกเบี้ยสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  *ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก"ออมทรัพย์" ของยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น (คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันทั้งจำนวน โดยอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ)

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป 
  3. เฉพาะเงินฝากประเภทนี้รับฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. สามารถใช้เป็นบัญชีเงินฝากหักชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และสามารถใช้หักชำระหนี้เงินกู้กับ ธอส.ได้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  27 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์