ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Fun

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 65
  • 3,957
  จุดเด่น
  • บัญชี Fun ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept
  • เปิดบัญชีผ่าน Kept Application เท่านั้น
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Fun
  จุดเด่น
  :
  • บัญชี Fun ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept
  • เปิดบัญชีผ่าน Kept Application เท่านั้น
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 5,000,000 บาท 0.100 %
  หมายเหตุ
  :

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.10% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยโบนัส (อัตราดอกเบี้ยปกติ + 0.90%) = 1.00% ต่อปี
   *สามารถรับดอกเบี้ยโบนัส 1 เดือนในเดือนถัดไป เมื่อมีรายการแอบเก็บอัตโนมัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน (ทุกวันที่ 28 ของแต่ละเดือน)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 70 ปีบริบูรณ์ และสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  2. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก และไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีได้ทุกวันภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดผ่าน Kept Application เท่านั้น
  4. บัญชี Fun ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept เท่านั้น โดยในส่วนของการฝากเงินเข้าบัญชี Fun ธนาคารจะทำการหัก และโอนเงินจากบัญชี Kept ในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่กำหนดให้ธนาคารทำการหักเงินออกจากบัญชี Kept ในทุกๆ ครั้งที่มีการทำรายการถอนเงิน หรือโอนเงินออกจากบัญชี Kept ไปยังบัญชีอื่น โดยระบบจะทำการโอนเงินออกจากยอดคงเหลือในบัญชี Kept มาฝากเข้าบัญชี Fun โดยอัตโนมัติ 
  5. กรณีที่เงินฝากคงเหลือในบัญชี Kept ภายหลังการทำรายการถอนเงิน/โอนเงินไปยังบัญชีอื่นมีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะไม่ทำการหัก และโอนเงินในวันนั้นแต่อย่างใด 
  6. สำหรับการถอนเงินออกจากบัญชี Fun สามารถทำได้โดยการโอนเงินไปยัง Kept ผ่าน Kept Application เท่านั้น
  7. ไม่สามารถนำบัญชี Fun ไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ หรือหลักประกันใดๆ กับบุคคลอื่นใด ไม่สามารถนำไปใช้กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  8. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  9. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันที่ 28 ของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  10. การยกเลิกการใช้บริการ Kept Application ไม่เป็นเหตุในการปิดหรือยกเลิกบัญชี Fun
  11. การปิดบัญชี Fun สามารถทำได้ผ่าน Kept Application หรือตามช่องทางอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
  12. การเปิดบัญชี Fun ผ่าน Kept Application ถือเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ต้องผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านช่องทาง Kept Application เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีนี้
  13. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการเงินฝาก รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ตามความเหมาะสมกัยสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-296-6299
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 ก.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์