• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 63
  • 18,227
  จุดเด่น
  • ให้ธุรกรรมการเงินในมือคุณเป็นเรื่องง่าย กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ต้องเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และทำบัตร ATM

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings
  จุดเด่น
  :
  • ให้ธุรกรรมการเงินในมือคุณเป็นเรื่องง่าย กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ต้องเปิดบัญชีพร้อมสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และทำบัตร ATM
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือเดือน มีนาคม และ กันยายน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
  2. เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด 
  3. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และทำบัตร ATM 
  4. หากต้องการปิดบัญชี ต้องปิดที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  5. ช่องทางการทำธุรกรรม
   - Application ธ.ก.ส. A-Mobile : ตรวจสอบยอดเงิน โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล คิวอาร์โค้ด
   - เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขา : ให้บริการฝากเงิน
   - เครื่อง CDM : ฝาก ถอน จ่าย โอน
   - เครื่อง ATM : ถอน จ่าย โอน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2555-0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ต.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์