• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.250 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 63
  • 56,774
  จุดเด่น

  บัญชีสะสมทรัพย์เป็นบริการทางการเงินล้ำสมัย ซึ่งจะช่วยจัดการกับชีวิตประจำวันได้ง่ายดาย สะดวกสบายยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักประกัน เมื่อขอสินเชื่อจากธนาคารได้อีกด้วย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไป
  จุดเด่น
  :

  บัญชีสะสมทรัพย์เป็นบริการทางการเงินล้ำสมัย ซึ่งจะช่วยจัดการกับชีวิตประจำวันได้ง่ายดาย สะดวกสบายยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักประกัน เมื่อขอสินเชื่อจากธนาคารได้อีกด้วย

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.125 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.125 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.250 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ยกเว้นภาษีดอกเบี้ย โดยแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่านแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ธนาคาร กรมสรรพากรจะยกเว้นภาษีให้สำหรับดอกเบี้ยที่ท่านได้รับจำนวน 20,000 บาทแรก

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  n/a
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์