ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ (11 เดือน)-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 1.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 65
  • 997
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ให้ดอกเบี้ยสูง และรับดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าทันที ณ วันที่รับฝากเงิน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ (11 เดือน)
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ให้ดอกเบี้ยสูง และรับดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าทันที ณ วันที่รับฝากเงิน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  11 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100,000 ถึง 20,000,000 บาท 1.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าทันที ณ วันที่รับฝากเงิน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของต้นเงินที่ถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
  2. การรับฝากเงิน
   - สำหรับลูกค้ารายเดิม : สำหรับลูกค้าที่เคยมีสมุดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ (SAV 2012) และเป็นบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียว (Single) ที่มีสถานะบัญชี Active สามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดิมได้ การฝากเงินแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท รวมฝากเงินได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
   - สำหรับลูกค้ารายใหม่ : สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี/ราย เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) เท่านั้น เปิดบัญชีเงินฝากและฝากเงินแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท รวมฝากเงินได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย 
  3. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) เท่านั้น

  4. ฝากเงินครั้งแรก และครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 100,000 บาท รวมสูวาุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย 

  5. เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากคู่โอน 

  6. ถอนเงินฝาก หรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายฃ่วงหน้าทั้งหมดของต้นเงินที่ถอน 

  7. การฝากเงิน/ถอนเงิน ต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น 

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์