ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.450 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 65
  • 44,145
  จุดเด่น

  เก็บเป็นบัญชีเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  จุดเด่น
  :

  เก็บเป็นบัญชีเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.450 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.300 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.450 %
  ราชการ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  • ถอนครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนเงินฝากครั้งที่ 2 ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และการฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ยกเว้นการถอนดอกเบี้ยและการถอนปิดบัญชี
  3. สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนเกินเดือนละ 1 ครั้งผู้ฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน ขั้นต่ำ 500 บาท
  4. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  5. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถ้ายอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  6. กรณีผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  7. กรณีผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคล เสียภาษีดอกเบี้ยตามประกาศของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์