ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.550 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 12,843
  จุดเด่น

  ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา นอกจากผลตอบเทนที่คุ้มค่าแล้วยังให้ความคล่องตัวเมื่อยามต้องการใช้เงิน โดยคุณสามารถถอนเงินได้ถึงเดือนละ 2 ครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  จุดเด่น
  :

  ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา นอกจากผลตอบเทนที่คุ้มค่าแล้วยังให้ความคล่องตัวเมื่อยามต้องการใช้เงิน โดยคุณสามารถถอนเงินได้ถึงเดือนละ 2 ครั้ง

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.550 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.400 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.550 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.400 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. จำนวนเงินฝากและถอนในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. หากยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  4. สามารถถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน
  5. หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกว่า 2 ครั้ง ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  6. ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยทบเข้าบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  7. หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ธนาคารคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 100 บาท ปีละ 2 ครั้ง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์