ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.150 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 66
  • 15,497
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • สามารถถอนเท่าใดก็ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • สามารถถอนเท่าใดก็ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  13 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.150 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 1.150 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 1.150 %
  ราชการ ทุกจำนวน 1.150 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 1.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

  • เดือนที่ 1 - 6 ร้อยละ 0.75 ต่อปี
  • เดือนที่ 7 - 12 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • เดือนที่ 13 ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  • *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.15 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.35 ต่อปี)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 26 ต.ค. 65 ถึง 25 ม.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  4. ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 13 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  6. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
  7. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
  8. นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์