ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 66
  • 11,282
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพศหญิง เท่านั้น
  • รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามในสตรี สูงสุด 2 ล้านบาท และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน  โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพศหญิง เท่านั้น
  • รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามในสตรี สูงสุด 2 ล้านบาท และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน  โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เพศหญิง)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (เพศหญิง)
  ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยจ่ายทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 60  ปีบริบูรณ์
  2. จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1,000 บาทเป็นต้นไป
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  5. ผู้ฝากเงินจะต้องมีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นมะเร็งในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในมาก่อน
  6. ความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ ได้แก่ โรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และ เต้านม จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน
  7. นับจากวันที่เปิดบัญชี(เนื่องจำกมีระยะเวลำรอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
  8. รับความคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นมะเร็ง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้ำนบาท
  9. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.54% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565
  10. กรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง
  11. ในกรณีที่ปิดบัญชี หากเปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ ใหม่จะมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับจำกวันที่เปิดบัญชี สำหรับควำมคุ้มครองมะเร็งในผู้หญิง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์