ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.650 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64
  • 2,382
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์รับโชคสำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL
  • ไม่กำหนดวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้ 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์รับโชคสำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL
  • ไม่กำหนดวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  • สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้ 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 300 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี
  • วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 300 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ทั้งจำนวน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง

  • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  • ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) ที่สมัครใช้ Application GHB ALL และทำการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ไว้กับธนาคารแล้วเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 0.00 บาท และต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500 บาทภายใน 45 วัน หากไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีภายใน 45 วัน ธนาคารสงงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคอัตโนมัติ
  3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้ 
  5. สามารถฝาก-โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้
  6. สามารถทำรายการผ่านหน้าเคาน์เตอร์เฉพาะการฝากเงินเท่านั้น
  7. สามารถโอนชำระหนี้เงินกู้ได้
  8. สามารถปิดบัญชีผ่านระบบ GHB ALL เท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  9. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหว
  10. บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากจึงไม่สามารถให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากให้ในภายหลังได้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์