ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 65
  • 551
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สนับสนุนการออมต้อนรับวันแม่ปี 2565
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลุกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุดคคลตามที่ธนาคารกำหนด
  • ให้ดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี 
   *ยอดฝากเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทแล้ว

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันแม่
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สนับสนุนการออมต้อนรับวันแม่ปี 2565
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลุกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุดคคลตามที่ธนาคารกำหนด
  • ให้ดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี 
   *ยอดฝากเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาทแล้ว
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.000 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.000 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 2.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 - 14 ก.พ. 67 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ29 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 14 ก.พ. 67 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 11 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3 และ 9) 
  2. เป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  3. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป 
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ไม่สามารถทำรายการฝากถอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ 
  6. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ได้
  7. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ชำระหนี้เงินกู้ได้ 
  8. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 14 ก.พ. 67 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์วันแม่ ตามงวดบัีญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 ส.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์