ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.650 % (มี 10 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64
  • 6,176
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. และเพื่อรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. และเพื่อรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.250 %
  ราชการ ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.250 %
  รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 300,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สำหรับลูกค้าสลากออมทรัพย์ ธอส. เท่านั้น
  2. สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/รับเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. และเพื่อรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนได้
  3. กรณีฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ ปิดบัญชี
  4. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในทุกกรณีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) โดยธนาคารจะทำการหักค่าธรรมเนียมทุกวันที่ 15 มกราคม และ 15 กรกฎาคม ของทุกปี
  5. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์